Sidhuvudbild

Tyra

Vi använder oss av förskoleappen Tyra sedan några år tillbaka - både vårdnadshavare och pedagoger är väldigt nöjda med den.

Via Tyra kan våra vårdnadshavare bland annat:
- få information om vad vi planerar på förskolan på både kort och lång sikt
- få veckobrev
- frånvaroanmäla sitt/sina barn
- följa barnen om dagarna via avdelningens egna blogg
- följa och läsa sitt/sina barns portfolio

Vill du bli en laxenförälder?

Är du intresserad av att veta mer om vår verksamhet inför en eventuell framtida placering av barn på Laxen? Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss!

Ansökan, aktuell platstillgång och fler tjänster i eBarnUngdom

Resultat från Uppsala kommuns föräldraenkät