Sidhuvudbild

Tema: Larven

Undersökande

Fjarilslarver.gif Vi träffade Larven Kurt i Sagovärlden och där fick vi följa hans saga genom sagopåsen Sagan om larven.

Där fick barnen följa hur larven äter många olika saker innan den blir en puppa och så småningom en fjäril. Vi ramsade och sjöng om larver, till exempel Larven kryper i vårt land och Larven Kurt.

Under detta tema följde vi även små tomatlarver som åt upp tomater på nära håll.

Vi undersökte fjärilens utvecklingscykel från ägg till fjäril och vi följde cykeln konkret genom ett fjärilshus för att sedan låta barnen släppa ut flygfärdiga fjärilar.

Skapande

Fjarilar.gif Tillsammans gjorde vi en kompis till Kurt – en lång larv av pyntade toarullar som vi hängde i taket.

Vi lät barnen illustrera fjärilsstadier i pasta. Vi limmade fast fyra olika sorters pasta som illustrerade de olika stadierna på pinnar som barnen själva hittat i skogen.

Vill du bli en laxenförälder?

Är du intresserad av att veta mer om vår verksamhet inför en eventuell framtida placering av barn på Laxen? Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss!

Ansökan, aktuell platstillgång och fler tjänster i eBarnUngdom

Resultat från Uppsala kommuns föräldraenkät