Sidhuvudbild

Kontakt

Förskolan Laxen ligger på Sköldmövägen 12 i Gamla Uppsala. Vill du veta mer?

Telefon: 018-32 31 25.
Rektor har kontorstid måndagar 8-15 samt onsdagar 13-16.

E-post:
forskolanlaxen@hotmail.com (till personalen)
info@laxen.se (till ordförande)För att kunna få en plats på Laxen ska ditt barn vara placerat i den kommunala barnomsorgskön, med Laxen som förstahandsval.För anmälan till barnomsorgskö eller för upplysningar om avgifter, placeringsregler etc. kontakta Barnomsorgsadministrationen på Uppsala kommun, http://www.uppsala.se eller 018-727 00 00.

Vill du bli en laxenförälder?

Är du intresserad av att veta mer om vår verksamhet inför en eventuell framtida placering av barn på Laxen? Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss!

Ansökan, aktuell platstillgång och fler tjänster i eBarnUngdom

Resultat från Uppsala kommuns föräldraenkät