Sidhuvudbild

Föräldraföreningen

Fördelar med föräldrakooperativ

Utflykt.gif I och med att Laxen är ett föräldrakooperativ har vi många fördelar. Vi är en liten förskola med hög personaltäthet där alla barn får synas.

Personalen ges fortbildning löpande.

Innan ett barn ska skolas in gör en pedagog ett hälsa-på-besök för att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga redan innan första dagen.

Barnen på Laxen får göra utflykter och till exempel gå på teater.

Delaktighet

Som vårdnadshavare får du möjlighet att ta ansvar och bli delaktig i att göra Laxen till ett bra ställe för våra barn. Våra aktiviteter för vårdnadshavare innebär bland annat att varje familj ansvarar två veckor per år för städning, och att vi vårdnadshavare deltar i en aktivitetsgrupp. De grupper som finns är:

Innegruppen
Utegruppen
Informationsgruppen
Fest- och mötesgruppen
Inköpsgruppen

Laxen ger en social trygghet där alla barn och vårdnadshavare känner varandra, vilket skapar en stabil grund inför skolstarten.

Föräldraföreningen

Huvudman och juridiskt ansvarig är Föräldraföreningen Laxen i Uppsala, ekonomisk förening. Medlemmar i föreningen är alla vårdnadshavare som har sitt/sina barn på förskolan. Föreningens styrelse ansvarar för den löpande driften och personalen svarar för den pedagogiska verksamheten och omsorgen. Att ha sitt barn på föräldrakooperativ innebär att du som vårdnadshavare har barnomsorg med maximal inblick och med möjlighet att påverka ditt barns barnomsorg.
Föreningen leds av en styrelse som består av ordförande, sekreterare, kassör, personalansvarig samt ytterligare tre ledamöter, vilka väljs vid föreningens årsmöten.

Vill du bli en laxenförälder?

Är du intresserad av att veta mer om vår verksamhet inför en eventuell framtida placering av barn på Laxen? Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss!

Ansökan, aktuell platstillgång och fler tjänster i eBarnUngdom

Resultat från Uppsala kommuns föräldraenkät