Sidhuvudbild

Föräldraföreningen

Fördelar med föräldrakooperativ

Utflykt.gif I och med att Laxen är ett föräldrakooperativ har vi många fördelar. Vi är en liten förskola med hög personaltäthet där alla barn får synas.

Personalen ges fortbildning löpande.

Innan ett barn ska skolas in gör en pedagog ett hälsa-på-besök för att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga redan innan första dagen.

Barnen på Laxen får göra utflykter och till exempel gå på teater.

Delaktighet

Som vårdnadshavare och medlem i föräldraföreningen Laxen är du delaktig i vår verksamhet. Samtliga vårdnadshavare är med i någon av förskolans olika arbetsgrupper (se nedan) som bygger på att hjälpa förskolans personal med vissa uppgifter. Varje år finns ett par stående tillfällen där medlemmar hjälps åt vid ett och samma tillfälle samt tillfällen där medlemmar utför uppgifter individuellt via den arbetsgrupp man tillhör.

Följande arbetsgrupper finns på Laxen:

- Innegruppen – hjälper till med förskolans innemiljö. I medlemsinsatsen kan ingå snickeri, målningsarbete, syarbete, uppsättning av saker etc.
- Utegruppen – hjälper till med förskolans utemiljö. I medlemsinsatserna kan ingå målningsarbeten, snickeri, trädgårdsarbete etc.
- Informationsgruppen – hjälper personalen och förskolan med IT-relaterade frågor
- Fest – och mötesgruppen - anordnar de aktiviteter som inkluderar familjerna
- Inköpsgruppen – hjälper förskolan med större inköp

Gemensamma aktiviteter:
- Storstäd innemiljö, 2 tillfällen per år (ca 5 timmar/tillfälle)
- Städdag utemiljö, 1-2 gånger per år (ca 5 timmar/tillfälle)

Övrigt
- Samtliga familjer ansvarar varje termin för vecko- och helgstäd om cirka 5 tillfällen/termin (ca 2 timmar/tillfälle) på förskolan.
- Samtliga familjer hjälper två gånger per termin till med barnpassning när våra pedagoger sitter i personalmöte. (totalt ca 3 timmar). Ett ypperligt tillfälle att komma ännu närmare verksamheten och få tillfället att lära känna både barn och verksamhet bättre.
- Vi vill gärna att våra medlemmar medverkan på våra stämmor cirka 2 tillfällen/år (1 timme/tillfälle)

Vi ser gärna att familjerna engagerar sig i vår styrelse någon gång under den tid familjerna är medlemmar i föräldraföreningen.

Laxen ger en social trygghet där alla barn och vårdnadshavare känner varandra, vilket skapar en stabil grund inför skolstarten.

Föräldraföreningen

Huvudman och juridiskt ansvarig är Föräldraföreningen Laxen i Uppsala, ekonomisk förening. Medlemmar i föreningen är alla vårdnadshavare som har sitt/sina barn på förskolan. Föreningens styrelse ansvarar för den löpande driften och personalen svarar för den pedagogiska verksamheten och omsorgen. Att ha sitt barn på föräldrakooperativ innebär att du som vårdnadshavare har barnomsorg med maximal inblick och med möjlighet att påverka ditt barns barnomsorg.
Föreningen leds av en styrelse som består av ordförande, sekreterare, kassör, personalansvarig samt ytterligare tre ledamöter, vilka väljs vid föreningens årsmöten.

Vill du bli en laxenförälder?

Är du intresserad av att veta mer om vår verksamhet inför en eventuell framtida placering av barn på Laxen? Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss!

Ansökan, aktuell platstillgång och fler tjänster i eBarnUngdom

Resultat från Uppsala kommuns föräldraenkät