Sidhuvudbild

Arbetssätt

Upplevelsernas förskola

tomtesamling.jpg På Laxen ser vi som vårt främsta mål att fylla barnens dagar med positiva upplevelser på allsidiga och varierade sätt. Det är tryggt, roligt, intressant och lärorikt att gå på Laxen.

Vi vill att alla barn ska använda och utveckla alla sinnen och därför använder vi oss mycket av de skapande ämnena.

· musik: vi spelar, sjunger och dansar tillsammans

· drama: barnen får prova olika roller när vi t ex dramatiserar sagor och sånger, personalen spelar teater för och med barnen

· rörelse: vi använder oss av dans, lekar, gymnastik och yoga

· skapande: barnen provar olika tekniker och material

Vi utgår från att varje barn är en unik och kompetent person med medfödda drivkrafter och kunskaper. Vi vuxna ska agera medupptäckare och erbjuda en stimulerande verksamhet som tilltalar barnets upptäckarlust och nyfikenhet. Just nu har vi fokus på:

· motorisk utveckling

· språklig utveckling

· social-emotionell utveckling

· grundläggande matematik

Vi utgår från dessa områden bland annat när vi planerar tvärgruppsaktiviteter och de öppna dagarna.

Sagopedagogik

Under 2011-2013 har tre i personalen utbildat sig till sagopedagoger i Sagokompaniets regi. Sagopedagogik är ett lekfullt och fantasifullt sätt att ta med barnen in i sagovärlden. Där får de uppleva sagor i olika former och i sagans värld kan allt hända!

Klicka på bilden så får ni se ett bildspel. Observera att bildspelet kräver att man har installerat ett program som kan visa bildspel i Microsoft PowerPoint format.

Sagohatten.jpg

Temaarbeten

På respektive avdelning använder vi oss av ett särskilt tema varje termin för att ha en röd tråd att relatera vår pedagogiska verksamhet till. Dessa teman kan variera en hel del och ni kan läsa mer i Sagoporten, Året runt och Larven.

Dokumentation & bekräftelse

temaaffisch_2.jpg Vi tycker att det är viktigt att varje barn blir bekräftat och uppmärksammat och därför fyller dokumentation en viktig funktion på Laxen. Varje barn har en egen pärm (portfolio) där foton, observationsmaterial, teckningar mm samlas under barnets vistelsetid på Laxen.

Vi använder oss av digitalkamera och iPad för att dokumentera verksamheten. Fotografier sätts kontinuerligt upp för att synliggöra barnen, vad vi gör och hur verksamheten utvecklas.

Vill du bli en laxenförälder?

Är du intresserad av att veta mer om vår verksamhet inför en eventuell framtida placering av barn på Laxen? Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss!

Ansökan, aktuell platstillgång och fler tjänster i eBarnUngdom

Resultat från Uppsala kommuns föräldraenkät