Sidhuvudbild

Arbete mot kränkande behandling

Förskolan Laxen genomför ett systematiskt arbete mot kränkande behandling: Förskolan Laxens systematiska arbete mot kränkande behandling. Det syftar till att förebygga, förhindra och främja människors lika rättigheter oavsett
kön, etnisk tillhörighet, religion/annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsidentitet/könsuttryck.

Vill du bli en laxenförälder?

Är du intresserad av att veta mer om vår verksamhet inför en eventuell framtida placering av barn på Laxen? Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss!

Ansökan, aktuell platstillgång och fler tjänster i eBarnUngdom

Resultat från Uppsala kommuns föräldraenkät